سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حبیب امین فر – استادیار – دانشگاه تبریز، دانشکده مهندسی مکانیک
مجید هوشمند – کارشناس ارشد- دانشگاه تبریز، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

ارزیابی پارامترهای عملکرد ، در رژیم جریان کاملا توسعه یافته آرام و آشفته به منظور بالا بردن انتقال حرارت در کانال های مستطیلی با وجود پره های تولید کننده جر یان گردابه ای در این تحقیق صورت گرفته است . از یک روند عددی حجم محدود به منظور بررسی خواص انت قال حرارت و ساختار جریان آرام و آشفته در رنجی از اعداد رینولدز بین ۳۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ استفاده شده است . پره ها به دو صورت زاویه دار و ساده درون کانال ها قرار گرفته اند ، در نوع زاویه دار پره ها تحت زاویه ۱۱ درجه به صورت مثبت و منفی با جهت جریان قرار دارند . هر ج فت پره یک سری گردابه های طولی در پشت شان ایجاد می شود و عوامل در آمیختگی نیرومندی اتفاق می افتد . چرخش های ایجاد شده باعث افزایش انتقال حرارت می شوند و البته ضریب اصطکاک نیز افزایش می یابد . به منظور اعتبار بخشید ن به روند تحقیق، قسمتی از نتایج بدست آمده با داده های تجربی مقایسه شده است.