سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی فاخر – دانشیار گروه مهندسی عمران، گرایش خاک و پی، دانشکده فنی دانشگاه تهران
مسعود حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه‌های دریایی، دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

ظرفیت باربری شمع‌های کوبیده شده در رسهای نرم با گذشت زمان افزایش پیدا می‌کند. علت اصلی این امر محو فشار آب حفره‌ای ایجاد شده در اثر کوبش و تحکیم در خاک مجاور شمع می‌باشد. در این مقاله ابتدا به کمک مدل انبساط حفرة استوانه‌‍ای برای کوبش شمع، معادلة حاکم بر تحکیم در خاک مجاور شمع بیان شده است. سپس این معادله با فرضیات مختلف از فشار اضافی آب حفره‌ای اولیه حل شده است. در ادامه با ترکیب مدل‌های موجود در ادبیات فنی با نتایج قسمت قبل، روابطی بین تحکیم در خاک مجاور شمع و افزایش باربری شمع بیان شده است. در انتها مدل‌های ارائه شده به کمک دو اندازه‌گیری میدانی مورد ارزیابی قرار گرفته است