سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی ساعی – شرکت متانیر

چکیده:

بارگیری از ترانسفورماتورهای انتقال قدرت همواره با محدودیت هائی روبه رو است از جمله عوامل مهم در محدود نمودن بارگیری ترانسفومارتوها افزایش بیش از حد مجاز درجه حرارت سیم پیچ ، هسته و روغن می باشد . به منظور امکان افزایش بارگیری از ترانسفورماتور می بایست حرارت حاصل از تلفات مس و هسته را به نوعی از ترانسفورماتور خارج نمود. متداول ترین روش انتقال گرما به بیرون ترانس استفاده از رادیاتور با گردش طبیعی روغن می باشد لیکن این روش تا حدودی محدودیت بارگیری از ترانس را بهبود می بخشد ولی برای بهره برداری بهتر از ترانس می بایست با استفاده از روش سیرکولاسیون اجباری روغن و هوا بیشترین بارگیری مجاز را از ترانسفورماتور را بدست آورد . در این مقاله در مورد طراحی و نصب سیستم سیرکولاسیون روغن بر روی یکدستگاه ترانسفورماتور ۲۰/۶۳ KV آلستوم جهت افزایش بارگیری آن از MVA23 به MVA30 مطالعه شده است .