سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فریدون رضایی – عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان، دکترای مهندسی عمران و معاون
علیرضا وفادار – دفتر مهندسی و نظارت راه آهن، کارشناس ارشد راه و ترابری

چکیده:

راهکار افزایش بار محوری به منظور افزایش ظرفیت حمل و نقل ریلی در دستور کار راه آهن ایران قراردارد. در حال حاضر پروژه های متعددی در زمینه ارزیابی میزان باربری ابنیه فنی وادوات روسازی تعریف و در دست مطالعه قرار دارد . ولی به ی ک موضوع کمتر پرداخته شده است و آن مقدار افزایش هزینه تعمیر و نگهداری ناشی از افزایش بار م حوری و نرخ خرابی پارامترهای هندسی می باشد که آیتم مهمی در زمینه ایمنی است و در این مقاله برای وضعیت خطوط ایران تحلیل و محاسبه شده است . البته هدف از این تحقیق رد لزوم افزایش بار محوری نمی باشد بلکه روشنگر مباحثی است که می تواند در برنامه ریزی دقیق و مهندسی در جهت کاهش هزینه ها و افزایش بازده اقتصادی ناشی از افزایش بار محوری موثر باشد.