سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
مونا معیری – دانشجوی دکترا، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
علی کفلو – استادیار، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

چکیده:
امروزه با توجه به کاهش منابع انرژی استفاده از مواد نو به منظور افزایش بازدهی تجهیزات مورد استقبال صنایع مختلف واقع شده است. پوششهایHF و یا پوششهای شاربالا دسته ای از پوششها هستند که با استفاده از ذرات پودر و فرایند تفجوشی بر روی سطح ایجاد و با افزایش نقاط فعال جوانه زنی و نفوذپذیری موجب تسریع فرایند جوشش می شوند. این مهم در افزایش بازدهی ریبویلرهای مورد استفاده در صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی نقش بسزایی دارد در این پژوهش سعی بر ایجاد پوششهایHFمس-نیکل به روش تفجوشی شده است. بدین منظور پودر پیش آلیاژی مس- ۰۱%نیکل با استفاده از کوره اتمسفر کنترل زینتر شد و خواص ترموفیزیکی پوششها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان از افزایش۲/۵برابری خواص حرارتی پوششها در مقایسه با سطوح بدون پوشش داشت.