سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی اره پناهی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده برق تهران – ایران
جعفر میلی منفرد – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده برق تهران – ایران
کریم عباس زاده – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده برق تهران – ایران

چکیده:

امروزه بیشتر مصرف کننده های انرژی الکتریکی دنیا در کارخانه ها و مراکز صنعتی موتورهای القائی سه فاز هستند . معمولا موتورهای القائی در مدت زمان بهره برداری همیشه در بار نامی قرار ندارند و اکثرا تحت بارهای سبک و یا بصورت بی بارهستند . در این حالت چون بیشتر جریان موتور را جریان مغناطیس کنندگی آن تشکیل می دهد لذا موتور دارای ضریب توان پائین و در نتیجه بازده کمی می باشد . در این مقاله رابطه بازده موتور بر حسب لغزش و ولتاژهای هارمونیکی مختلف محاسبه شده و با استفاده از یک برشگر AC سه فاز بازده موتور در بارهای سبک تا حدود %۱۰ افزایش داده شده است که نتایج عملی ارائه شده نیز تائید کننده این موضوع میباشند