سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش ملی توسعه فناوری در صنعت نفت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا محبی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مخازن، دانشکده فنی دانشگاه تهران
احمد رخبر کلیشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

مطالعات اولیه در مورد به کارگیری روشهای میکروبی در ازدیاد برداشت ازمخازن از حدود سال ۱۹۲۶ آغازگردیدهو تاکنون مطالعات بسیاری پیرامون استفاده از این روش ها در کشورهای مختلف از جمله آمریکا ، روسیه، چین، اندونزی، امارت متحده و عربستان صورت گرفته و نتایج رضایت بخشی نیز حاصل شده است. به طور مثال مطالعات انجام گرفته در عربستان بیانگر این مطلب است که با استفاده از این روش ها می توان تا ۳۰% نفت باقیمانده در شرایط مخزن را برداشت نمود.
مهمترین وجه تمایز روش میکروبی در مقایسه با سایر روشهای ازدیاد برداشت استفاده از یک موجود زنده به عنوان مهمترین عامل این فرایند می باشد که این مطلب موجب محدودیتهایی در استفاده از این روش می گردد. برای این منظور ابتدا باید میکروبی که قدرت سازگاری با شرایط دما و فشار، میزان شوری آب، مقدار گوگرد وسایر ترکیبات مضر موجود در مخزن راداشته باشد، یافته و ضمن بررسی مکانیزم عملکرد آن در مخزن، شرایط را برای رشدو ادامه حیات آن فراهم نمود.
در ایران با توجه به وجود مراکز فعال در امر بیوتکنولوژی زمینه مناسبی برای استفاده از این تکنولوژی وجود دارد. بعلاوه ازآنجایی که بهترین گزینه ها در انتخاب میکروب، استفاده از میکروب های موجود در خود مخزن است نیازی به وارد کردن میکروب از خارج از کشور وجود ندارد و تنها لازم است که مطالعات جامعی پیرامون نوع و عملکرد میکروبهای موجود در مخازن کشور انجام گیرد.
در این مقاله ضمن معرفی MEOR ، در مورد انتقال تکنولوژی آن نیز پیشنهاداتی ارائه شده است.