سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

همایون عریضی – دانشکده مهندسی برق- دانشگاه علم و صنعت ایران
شهرام حسین زاده –

چکیده:

شیب و یا میزان ناهمواری زیاد می تواند باعث پهن تر شدن پهنای پرتو میدان پراکنده از سطح شود . استفاده از فرمولبندی های معمول روش معادلات سهموی برای تحلیل انتشار این امواج پراکنده امکان پذیر نیست . پیشنهاد می شود که اگر روش معادلات سهموی به گونه ای فرمولبندی شود که قادر به در نظر گرفتن این پهن شدن پهنای پرتو شود، روش معادلات سهموی قادر به تحلیل انتشار بر روی زمین با ناهمواری زیاد باشد. در این مقاله فرمولبندی جدیدی برای تحلیل انتشار امواج رادیویی بر روی زمین شیبدار برای روش معادلات سهموی ارائه می شود . بر خلاف بقیه روش های تحلیل انتشار امواج رادیویی بر روی سطح ناهموار، در این فرمولبندی انتشار موج پراکنده از سطح زمین به صورت جدا از میدان تابشی در نظر گرفته خواهد شد . ملاحظه خواهد شد که در مقایسه با روشهای معمول، این روش قادر به تحلیل انتشار امواج رادیویی بر روی زمین با شیب بزرگتر است.