سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدرضا جعفری نصر – دکترای مهندسی شیمی، دانشیار، مدیر هماهنگی و برنامه ریزی شرکت پژوهش و
محمد خشنودی – دکترای مهندسی شیمی، استاد، عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان.
سروش نوربخش – کارشناس ارشد مهندسی شیمی.

چکیده:

تبادلگرهای حرارتی لول هگرمایی جهت بازیافت انرژی در واح دهای صنعتی، از دهه ۷۰ میلادی، مورد توجه و استفاده گسترده قرار گرفته اند. به علت ساختار ساده، قابلیت انعطاف استثنایی، بازده بالا، تراکم پذیری مناسب و بازگش تپذیری کامل، این تبادلگرها نسبت به نمون ههای دیگر از برتری ویژ های برخوردارند دلیل توجه به آنها نیز همین است. یکی از کاربردهای این تبادلگرها بازیافت حرارت از گازهای گرم خروجی ازکوره ها یا توربی نها م یباشد. گازهای خروجی از کوره های عملیاتی با دمای بالا منبع مناسبی برای بازیافت حرارت هستند. بکارگیری چنین تبادلگرهایی سبب کاهش مصرف سوخت شده و کاهش آلودگی محیط زیست را در پی خواهد داشت. نتایج طراحی و بررسی انجام شده با نرم افزار HPHED کاهش چشمگیر مصرف سالیانه سوخت و هزینه واحد را نشان میدهد.