سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بهارک اسلامی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور اذر بایجان شرق , ی واحد بنیس , دانشکده علو

چکیده:

در راستای گداخت هسته ای یکی از دستگاههایی که برای انالیز مواد بکار می رود. دستگاه طیف سنج جرمی دام یون چهار قطبی می باشد. که یکی از حساس ترین دستگاه های طیف سنجی جرمی با حساسیت بالا بازه جرمی وسیع و قدرت تفکیک جرمی بالا می باشد دراین مقاله نواحی پایداری در دام یون چهار قطبی را با استفاده از روش ماتریسی و اعمال ولتاژ ضربه ای یافته و نشان داده ایم که در صورت اعمال ولتاژ ضربه ای توان تفکیک به میزان قابل ملاحظه ای افزایش می یابد که می تواند کاربردهای خوبی درزمینه اشکار سازی فراوانی ایزوتوپی هلیوم وهیدروژن و نیزکشاورزی و صنعت داشته باشد.