سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی خلج – عضو هیات علمی ایستگاه ملی تحقیقات گل و گیاهان زینتی (محلات)
مینا امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی علوم گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

براساس برآورد سازمان تجارت جهانی در حالی که رشد عمومی صنعت توریسم تا دو دهه دیگر بطور میانگین به ۴/۱ درصد در سال پیش بینی می شود طبق آمار در سال ۲۰۱۰ حود یک میلیارد نفر که تا سال ۲۰۲۰به ۱/۶ میلیار نفر خواهد رسید.صنعت توریسم محل اشتغال افراد می باشد که حدود ۲۰۰ میلیون شغل با حدود ۱۰% کل مشاغل به طور مستقیم یا غیر مستقیم به آن وابسته است.یافته های موجود بیانگر آن است که بیشترین بخش از این رشد به بخش اکوتوریسم تعلق داشته و بطور کلی رشد این قسمت بین ۱۰ تا ۳۰ درصد خواهد بود.حتی براساس برخی برآورد ها حتی از ۵۰ درصد کل سفرها یی که در جهان انجام می شود نیز فراتر خواهد رفت.وجود منابع طبیعی منحصر به فرد در ایران پارکهای شهری و ملی جنگلها اقلیم های گوناگون اختلاف درجه حرارت بارندگی و…شرایطی بسیار مناسب را برای توسعه صنعت اکوتوریسم در کشور مهیا نموده است.امری مهم که تحقق و گسترش آنبراساس موازین علمی و استاداردهای جهانی نه تنها می تواند بهبود کیفیت منابع طبیعی موجود و جلوگیری از نابودی آن را به همرا داشته باشد.بلکه بر توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع محلی و بومی که بخش جدایی ناپذیر از عرصه های منابع طبیعی را تشکیل میدهند نیز بسیار تاثیر گذار خواهد بود.