سال انتشار: ۱۳۶۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جواد روحی – دانشکده فنی دانشگاه مازندران

چکیده:

بررسی توسعه انرژی الکتریکی، افزایش نیروگاههای هسته ای، رشد نیروی برق در ایران و چشم انداز روند فزاینده آن در آینده پیش بینی جریانها در شبکه های فشار خیلی قوی در کوتاه و بلند مدت بررسی وضعیت و تغییرات جریانهای خطا در شبکه انتقال، اندازه شدت جریان خطای سه فاز در حال حاضر و آینده، ظرفیت اتصال کوتاه در خطوط احداث شده، محدود کردن جریان خطای یک فازه و بالاخره پیشنهاد بکارگیری یک مجمو عه تاکنیک های شناخته شده در بازسازی کلی یا بخشی تاسیسات، بهره برداری جداگانه با بس بار مجزا .