سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمحمود ناظم السادات – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ساخت و تولید دانشگاه بیرجند
خلیل خلیلی – استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه بیرجند

چکیده:

یکی از کاربردهای عمده ماشین بینایی در زمینه کنترل کیفیت و اندازه گیری محصولات تولیدی می باشد. مزیت عمده ماشین بینایی در کنترل کیفیت و اندازه گیری ، غیرتماسی بودن، سرعت عمل و انعطاف پذیری است آن. مقاله حاضر استفاده از ماشین بینایی در بازرسی خودکار شمع موتور را مورد توجه قرار داده است. در این بررسی سعی شده است تا شیوه های قبلی بهبود داده شود و ضمن اینکه فرآیند اندازه گیری به سرعت انجام می گیرد دقت اندازه گیری بهبود داده شود، علاوه بر آن سعی گردیده است تا مراحل انجام اندازه گیری تسهیل شده و نیاز به تنظیم سخت افزاری و یا موقعیت دهی دقیق قطعه کار وجود نداشته باشد. سخت افزار و نرم افزار لازم برای این منظور پیش بینی و یکپارچه سازی شده است و الگوریتم های مربوطه تدوین گردیده اند. در این مقاله ضمن بیان شیوه اندازه گیری، نتایج حاصل از اندازه گیری با ماشین بینایی با نتایج حاصل از اندازه گیری دقیق مکانیکی مقایسه شده اند و نتایج گزارش گردیده اند. نتایج حاصل بیانگر بهبود دقت اندازه گیری نسبت به کارهای انجام شده قبلی است. با حذف برخی خطاهای سخت افزاری و نرم افزاری امکان بهبود بیشتر نیز وجود داشته که به آن اشاره شده است.