سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر سهرابی کاشانی – مربی پژوهش، پژوهشگاه نیرو

چکیده:

بررسی عملکرد احتراق در بویلرهای نیروگاهی یکی از مباحث مهم در تعیین تلفات انرژی خروجی از دودکش یک نیروگاه حرارتی می باشد. عوامل موثر دروضعیت احتراق در بویلرها متاثر از پارامترهای متعددی می باشد که در این مقاله، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در این تحقیق در ابتدا به عملکرد احتراق در یک بویلر نیروگاهی در قالب محاسباتی مربوط به موازنه های انرژی و مواد در واکنشها و میزان هوای مورد نیاز احتراق در شرایط ایده آل و واقعی پرداخته می شود. پس از آن به اختصار به وضعیت موجود احتراق در بویلرهای نیروگاه های کشور از نظر تنظیم هوای مورد نیاز احتراق اشاره می گردد. بررسی تلفات انرژی در بویلرهای نیروگاهی به ویژه تلفات ناشی از عدم تنظیم نسبت هوا به سوخت ازمهمترین مباحثی است که در این مقاله مطرح می شود. در انتها راهکارهای مناسب به منظور کاهش تلفات انرژی از دودکش از طریق تعیین شرایط بهینه احتراق در بویلر ارائه می گردد.