سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ایرج گشمردی – شرکت پالایش نفت بندرعباس
حسینعلی بنی علی – شرکت پالایش نفت بندرعباس

چکیده:

در پالایشگاهها برای تولید گوگرد وحفاظت ازمحیط زیست ، گاز H2S را به واحد بازیافت گوگرد ارسال می شود . راندمان این واحد بستگی به طراحی ، کیفیت گاز ورودی ، کنترل متغیرهای عملیاتی و فعالیت کاتالیستی دارد . یکی از مهمترین متغیرهای عملیاتی که در راندمان تولید ، افزایش عمر کاتالیست ها ، جلوگیری از انتشار گازهای آلوده به محیط زیست و کاهش مشکلات اپراتوری تاثیرگذار بوده نسبت گاز اسیدی به هوا در واکنش اصلی است . برای کنترل این نسبت می توان از آنالیزورهای ) Feed Gas کنترل سیستم ) Feed Forward و ) Tail Gas کنترل سیستم ) Feed Back استفاده کرد . داشتن دو آنالیزور در قسمت های Sulfur Pit و Stack Gas به لحاظ ایمنی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست لازم است .
در واحد تولیدی گوگرد مورد بررسی از ٣ آنالیزور برای کنترل و کاهش سوخت برای برنرها و کوره آشغالسوز ) ) AT1 و کنترل سیستم Feed Back با آنالیزور ) AC2 ) Tail Gas و کنترل اکسیداسیون کامل گازهای باقیمانده در کوره آشغالسوز ) ) AC3 استفاده شده است و خلوص گوگرد تولیدی ح داقل % ٩٩,٩ می باشد با وجود یک مسیر خروجی بخارات گوگرد به کمک یک اجکتور Stack را می توان ایمن نگه داشت . البته می توان در قسمت Sulfur Sump خارج کرده و قسمتGas از آنالیزوری که علاوه بر سنجش درصد اکسیژن ، پارامترهای مهم زیست محیطی همچون SO2 ، Noxو … را نیز بتواند اندازه گیری بکند استفاده نمود