سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
مهدی هاشمی پور – مجتمع BUP ، واحد مهندسی و توسعه، سازمان انرژی اتمی ایران
مصیب زمان – مجتمع YCP ، واحد مهندسی و توسعه، سازمان انرژی اتمی ایران
حسن رضایی – مجتمع BUP ، واحد مهندسی و توسعه، سازمان انرژی اتمی ایران
محمد سلطانی نژاد – مجتمع BUP ، واحد مهندسی و توسعه، سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده:
عملکرد نامطلوب سیکلون یکی از مشکلاتی است که در خط خردایش مجتمع YCP موجب بروز مشکلاتی از قبیل وجود گرد و غبار آلوده اکتیو در نزدیکی سنگ شکن شده است. با توجه به مشکل فوق و با بررسی علل مختلف عملکرد نامطلوب سیکلون فوق الذکر، گروه طراحی و مهندسی واحد بندرعباس با همکاری کارشناسان مجتمع YCP جهت حل این مشکل اقدام به شبیه سازی سیکلون با استفاده از نرم افزار Fluent نموده و با ایجاد تغییر در سرعت مماسی ورودی به سیکلون، عملکرد سیکلون بررسی شد. برای شابیه سازی آشفتگی و ال وی جریان ذرات از مدل RNG-K-epsilon و DPM1 استفاده شد. قطر ذرات درنظر گرفته شده در این پژوهش ۵تا ۳۳ میکرومتر بود و سرعت مماسی در دو مقدار m/s 11/3 و m/s 00 شبیه سازی شده است. پس از تحلیل نتایج حاصل از شبیه سازی افزایش سرعت تا سقف m/s 00 بعنوان بهترین روش جهات بهینه سازی عملکرد سیکلون انتخاب شد.