سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رسول حجازی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بهرام رضایی – استاد دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عباس سام – استادیار دانشکده مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
فرشید زمانی – مدیریت مرکز تحقیق و توسعه معدن سنگ آهن گل گهر

چکیده:

هر یک از جدا کننده‌ها که مغناطیسی خشک وتر برای یک دامنه افرادی به سینه الزهرا طراحی شده‌اند به همین دلیل جدا کننده‌های مغناطیسی خشک معمولاً برای تقلید ذرات درشت و برای تقلید ذرات ریز جدا کننده‌های تر ارجح هستند. مدار فرآوری مجتمع سنگ آهن گل گهر متشکل از دو مدا جدایش مغناطیسی خشک وتر است که باعث صعود این به مدار جدایش خشک با UM 500=K80 ترکیبی از ته ریز سرند با UM 700 = K80 و ته ریز سیلیکون هوایی با UM 150=K80 است. در این مقاله تقدیس جداگانه ته ریز سیلکون که حاوی بیش از ۳۰% مواد کوچک‌تر از ۴۵ میکرون است به صورت مغناطیسی تک مورد بررسی قرار گرفته است. به همین جهت ابتدا اقدام موازنه جرم مدار طبقه‌بندی خشک کارخانه با نرم‌افزار USIMPAC گردیده و سپس به بررسی تأثیر جدایش مغناطیسی جداگانه ته ریز سرند به صورت خشک و تغلیظ تع ریز سیلیکون به صورت طرح، روی کارایی پخش جدایش خشک پرداخته شد. نتایج حاصل از آزمایش‌ها نشان دهنده کاهش نسبی عیار گوگرد و افزایش نسبی عیار آهن به ترتیب به میزان ۱۹% و ۲/۸۲ در صد بود همچنین کارایی جدایش مدار مغناطیسی خشک به میزان ۶/۱ در صد افزایش یافت.