سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمدمهدی قیامی – مهندس مکانیک (ریاست سرویسهای تعمیراتی و کارگاه مرکزی پتروشیمی خراسان )
اسدالله رستگارپور – مهندس شیمی (مدیریت عامل و رئیس هیئت مدیره )، بجنورد، پتروشیمی خراسان
سیدرضا قاسمی شهری – مهندس مکانیک (ریاست مجتمع، بجنورد، پتروشیمی خراسان

چکیده:

با توجه به خرابیهای متعدد برنرهای تولید بخار HP واحد آمونیاک سازی ناشی از برگشت شعله و داغ شدن بیش از اندازه کیسینگ و در نتیجه خرابی بیرینگهای محور آن، که منجر به کاهش تولید ۶۰ الی ۸۰ تن بخار در ساعت به دلیل از سرویس خارج شدن برنر و حد اقل ۱۰ ساعت زمان تعمیر آن می شد، کار تح قیقاتی و بررسی اشکالات طراحی و ساخت برنر آغاز شد که در نتیجه با تغییر زاویه سوراخهای گاز خروجی از نازلهای برنر و بهینه سازی تعداد و قطر آنها باعث ایجاد محدوده یکنواخت سوخت حول محور چرخش و عمود بر مسیر جریان هوا و اختلاط بهتر سوخت و هوا گردید که در نتیجه با اف زایش ضریب اخ تلاط گاز و هوا، راندمان بیشتر، شعله بهتر و با فاصله مناسب از کیسینگ برنر و در نتیجه افزایش عمر قطعات برنر به خصوص بال بیرینگهای محور حاصل گردید . همچنین با تغییر زاویه خروج گاز از نازلهای برنر باعث افزایش انتقال حرارت تشعشعی به تیوبهای بویلر و کاهش بسیار زیاد Hot Spot تیوبها و افزایش عمر آنها شده اثرات موثر این تغییر در احتراق بهتر و کاملتر در آنالیز محصولات احتراق خروجی از Stack بویلر کاملا مشهود گردید