سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نقی پروینی احمدی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی سهند
رسول آذری خسرو شاهی – استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی سهند
مجید عبدلی – دانشجوی کارشناسیی ارشد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

فولادهای زنگ نزدن با وجود برخی ویژگی های منحصر به فرد، از سختی سطح مناسبی برخوردار نیستند. در این تحقیق از رسوب گذاری الکترولس Ni-B-T1 برای افزایش سختی سطح این نوع فولادها استفاده شد. برای تعیین درصد وزنی عناصر تشکیل دهنده پوشش دستگاه طیف سنجی جذب اتمی مدل GBC XM بکار گرفته شد. تغییر غلظت هر کدام از اجزای حمام نقش مهمی بر سرعت رسوب گذاری و سختی پوشش بوجود آمده دارد. تاثیر کلرید نیکل، بروهیدرات سدیم، نیترات تالیوم و اتیلم دی آمین بر برخی ویژگی های پوشش ایجادشده از جمله سختی مورد بررسی قرار گرفت. برای افزایش هر چه بیشتر سختی، تاثیر عملیات حرارتی در دماها و زمانهای متفاوت روی سختی پوشش نیز مطالعه شد. ساختار بلوری پوشش الکترولس Ni-B-T1 شامل نیکل و محلولهای جاممد فق اشباع است. فازهای Ni2B بویژه Ni3B در طی عملیات حرارتی تشکیل می شوند که سبب اصلی افزایش سختی پوشش هستند.