سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش علمی کاربردی مدیریت بقایای گیاهی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

لادن رضی کردمحله – کارشناس ارشد دانشگاه تربیت مدرس
احمد اصغرزاده – عضو هیات علمی بخش تحقیقات بیولوژی خاک موسسه تحقیقات خاک و آب
محمدجعفر ملکوتی – استاد دانشگاه و سرپرست موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده:

در این تحقیق از تریکودر ما هارزیانوم به عنوان مایه تلقیح در کمپوست استفاده گردید افزودن تریکودرما هارزیانوم به عنوان فعال کننده بیولوژیک به مواد اولیه دوره کمپوست سازی را از ۱۸۰ روز به ۶۰ روز کاهش داد همچنین تاثیر تلقیح این قارچ بر روی حلالیت سنگ فسفات و افزایش مقادیر فسفر مور دارزیابی قرار گرفت تلقیح قارچ سبب افزایش مقادیر فسفر درطول دوره کمپوست سازی گردید افازیش گوگرد به تیمارهای تلقیح شده با قارچ تریکودرما هارزیانوم سبب افزایش مقادیر سولفات جمعیت کل قارچ ها EC و کاهش PH و جمعیت کل باکتری ها گردید.