سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش ملی لاستیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

نسرین راستی – مرکز تحقیقات شرکت تولیدی لاستیک دنا
مجید مدرس صادقی –

چکیده:

پدیده جمع شدگی آمیزه های لاستیکی اکسترود شده، باعث کاهش تدریجی طول ترد و در نتیجه افزایش عرض و ضخامت آن در حین فرآیند اکسترودینگ و پس از آن می گردد. در این مقاله روشی ابداعی برای افزایش سرعت جمع شدگی آمیزه های لاستیکی در حین فرآیند اکسترودینگ مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته تا قطعات اکسترود شده در فاصله زمانی کوتاه تری پس از این فرآیند قابل استفاده شده و بدین ترتیب راندمان تولید اقزایش یابد این عمل با بکار بردن حداقل یک ارتعاشگرو با ایجاد نوسان درآمیزه لاستیکی اکسترود شده انجام گردیده است.