سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی رضا علامی – دانشجوی دکتری دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مسعود شفیعی – استاد دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله ابتدا اهمیت محاسبات ماتریسی و اهمیت کاهش حجم محاسبات و کاهش حجم سختافزار لازم برای انجام محاسبات شرح داده میشود سپس به معرفی روش تجزیه ماتریس به کمک ضرب کرونکر و کاربرد آن در کاهش حجم محاسبات و سختافزار لازمه و کاربرد آن در پردازش موازی پرداخته میشود . در ادامه روش پیشین برای تجزیه ماتریس به کمک ضرب کرونکر و ضعفها و نقصهای آن آمده و بعد از آن روش جدید ارایه شده در این مقاله کهبا استفاده از خواص نرم فروبنیوس و تغییر در ساختار تابع معیار بدست آمده، معرفی میشود . در انتها مثال و مقایسه دو روش میآید .