سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدصادق فدائی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدحسین کهائی – دانشیار دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

برای جداسازی کور سیگنال ها الگویتم های متعددی ارائه شده است. اخیرا الگوریتم گرادیان برای جداساز سیگنال های صحبت ارائه شده است که اشکال این الگوریتم پایین بودن سرعتهمگرایی آن و وابسته بودن سرعت همگرایی به مکان منابع می باشد. در این مقاله به منظور افزایش سرعت همگرایی ، پارامتر گام به صورت تابعی از مشتق خطا تعریف شده است. این رهیافت باعث افزایش سرعت همگرایی الگوریم شده و در همه حالات پاسخ خوبی از خود نشان می دهد. نتایج شیه سازی نشان می دهند که با این رهیافت ، سرعت همگرایی الگوریتم گرادیان کاملاً بهبود پیدا کرده است.