سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید فهیم پور – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه ،دانشگاه علم و صنعت ایران
رضا عباس نیا – دانشیار دانشکده عمران ،دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد علی کافی – عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان

چکیده:

یکی ازعناصر تامین کننده مقاومت جانبی سازه ها درقابهای مهاربندی شده ،مهاربندی هم محور می باشد که درمقایسه با قابهای خمشی به دلیل سهولت اجرا و قیمت تمام شده کمتر مورد توجه بیشترقرارگرفته اند ولی این نوع مهاربندها ازشکل پذیری مناسبی برخوردار نیستند .به همین دلیل محققان و طراحان درفکر راه حلی برای این مشکل و برطرف نمودن این ضعف ،ایده های مختلفی را مطرح ساختند و روشهای مختلفی ابداع و گسترش یافت .ازجمله روشهایی که جهت افزایش میزان جذب نرژی در بادبندهای همگرا مورد استفاده قرارگرفته استفاده ازالمانهای شکل پذیر درمحلی ازبادبندها می با شد دراین مقاله وجود یک المان شکل پذیر درنقطه اتصال بادبند به صفحه فولادی گوشه مورد مطالعه قرارگرفته است .تنشها و تغییر شکلهای المان با استفاده ازنرم افزار ANSYS و زیر اثر بارهای رفت و برگشت مطالعه شده است .منحنیهای هیسترزیس بدست آمده نشان می دهد که المان مورد استفاده می تواند به عنوان یک عضو جاذب انرژی و همچنین یک فیوز جهت کنترل کمانش بادبند عمل نماید .