سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فریدون خسروی – دکترای ژئوتکنیک-خاک و پی ، دانشگاه امام حسین(ع)
امیر ترابی معصومی – کارشناس مهندسی معدن- استخراج معدن، قرارگاه سازندگی خات مالانبیاء – مو

چکیده:

تحلیل پایداری شیبهای سنگی و خاکی یکی از مهمترین بخشهای طراحی معادن، تونلها، راههای کوهستانی، سدها و به طور کلی پروژه هایی که احتمال پتانسیل لغزش بر روی شیب شیروانی ها وجود دارد، م یباشد. در این مقاله ابتدا خلاصه ای از روشهای تحلیل پایداری شیب و مزیت استفاده از روشهای عددی آورده شده است. در ادامه به بررسی کلی شیبهای ناحیه غرب کشور که در ضلع
شمالی شهر سنندج قرار دارد پرداخته شده است. با استفاده از نتایج بدست آمده و استفاده از نرم افزارFLAC3D نمودار کلی ضریب ایمنی در شیبها و شرایط مختلف رسم شده است و با بررسی
نمودار حاصله پیشنهادهایی جهت استفاده از الیافهای مصنوعی ارائه گردیده است. در انتها یک نمونه از این شیب مورد تحلیل قرار گرفته است.