سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی اخوان بهابادی – عضو هیئت علمی ، دانشکده مکانیک – پردیس دانشکده های فنی – دانشگاه تهران
امیر رجبی نجار – کارشناس ارشد دانشکده مکانیک – پردیس دانشکده های فنی – دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله ، بر روی ضریب انتقال حرارت در چگالنده یک سیکل تبرید با مبرد R-134a در داخل لوله افقی صاف و همچنین لوله های افقی دارای نوار پیچیده شده مطالعات آزمایشگاهی صورت گرفته است. دستگاه مورد استفاده در این بررسی، یک سیستم تبرید تراکمی بخار مجهز به وسایل اندازه گیری مورد نیاز می‌باشد. این سیستم شامل یک کندانسور دو لوله‌ای از نوع جریان مخالف است که کندانسور اصلی نامیده می‌شود. آب خنک کن در لوله خارجی جریان می‌یابد در حالی که مبرد R-134a در لوله داخلی آن چگالیده می‌شود. در این تحقیق، داده‌های تجربی برای لوله صاف و همچنین لوله‌های دارای نوار پیچیده شده با چهار نسبت پیچش متفاوت جمع آوری گردید. تحلیل داده‌ها نشان داد که نصب نوار پیچیده شده در داخل لوله افقی می‌تواند ضریب انتقال حرارت جابه جایی را تا حداکثر ۴۳% نسبت به لوله صاف افزایش دهد. براساس داده‌های جمع آوری شده در این تحقیق، رابطه‌ای برای محاسبه ضریب انتقال حرارت در چگالش بخار در داخل لوله‌های مجهز به نوار پیچیده شده بدست آورده شده است.