سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی گاز ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیروس امیری – کارشناس مهندسی شیمی – رئیس مهندسی پالایش
رضا مسگریان – کارشناس ارشد مهندسی شیمی – مهندس ارشد پالایش
محمدحسن فیروزبخت – کارشناس ارشد مهندسی شیمی – مهندس سوخت و احتراق

چکیده:

در راستای افزایش بیش از ۲۰ درصد طراحی در ظرفیت فرآورش گاز واحدهای تصفیه گاز شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد (SGPC) ، با استفاده از تجربیات عملی، نتایج شبیه سازی و در نظر گرفتن استانداردهای طراحی، نقاط محدود کننده در مسیر گاز و آمین شناسایی گردید، در این مقاله و در راستای رفع محدودیت های مسیر آمین، ابتدا مبانی استفاده، مزایا و معایب آمینها، خصوصا آمین نو سوم (MDEA) به اختصار بررسی، سپس فعالیتهای انجام شده در مسیر آمین جهت افزایش ظرفیت، بیان می گردد. بررسیها نشان داد، استفاده از MDEA با ۴۵ درصد وزنی مبانی مورد نظر را تامین می نماید، نتایج حاصل از شبیه سازی با نرم افزار HYSYS و آزمایش عمیلیاتی بدست آمده ازجایگزینی محلول MDEA بجای DEA (در طول بیش از ۱۸ ماه) مقایسه گردیده است.