سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی بهدشتی – شرکت ای – من سرو تهران، ایران
حمید ابراهیم پور – شرکت ای – من سرو تهران، ایران
غلامرضا سرگلزائی – شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان دفتر فنی نظارت بر تولید زاهدان – ای
فرشید ذبیحیان – شرکت متن تهران – ایران

چکیده:

در این مقاله, گزارش عملکرد و نتایج بدست آمده از یکی از پروژه های افزایش ظرفیت توربین های گازی در فصل گـرم که به کارفرمایی شرکت برق منطقه ا ی سیسـتان و بلوچسـتان در واحدهای هیتاچی نیروگاه زاهدان اجرا شده است ارائه می گردد . علاوه بر افزایش قدرت خروجی توربین, مزایای دیگـر سیستم خنک کن از قبیل کـاهش مصـرف سـوخت, افـزایش بازده و کاهش آلاینده های موجود در اگزوز نیز موشکافی می گردد . نکات علمی و عملی که در پیاده سـازی سیسـتم فـاگ این نیروگاه و جهت دستیابی به نتیجـه مطلـوب مـورد توجـه ویژه قرار گرفته است تشریح شده و نهایتاً, پارامترهای اساسی مورد نیاز جهت موجه بودن طـرح مـذکور بـه لحـاظ فنـی و اقتصادی مورد بررسی قـرار گرفتـه و دورة بازگشـت سـرمایه گذاری انجام شده محاسبه می شود .