سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کتایون انوری زاده نایینی – پژوهشگاه نیرو
رضا معصومی قره قشلاقی – شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی
ولیزاده – شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

چکیده:

درتعیین زمان پایان عمر مفید یک ترانسفورماتور مجموعه ای ازعوامل به موازات هم نقش دارنداین عوامل درسه بخش عوامل اقتصادی -مالی ،عوامل سیاسی -اجتماعی و عوامل فنی قابل بررسی می باشند.ازدیدگاه فنی پایان عمر مفید یک دستگاه زمانی فرامی رسدکه دراثرنقص یا عیب ایجاد شده دردستگاه ،دستگاه ازقابلیت اطمینان کافی جهت کارپیوسته و ایمن برخوردارنباشد درچنین شرایطی براساس نوع و شدت عیب ویا نقص ایجاد شده تصمیم گیری درارتباط با دستگاه صورت می پذیرد.نقص یا عیب ایجادشده می تواند ناشی ازطراحی ضعیف دستگاه بوده ویا ریشه درشرایط نامناسب نگه داری داشته باشد که هردواین عوامل منجربه افزایش سرعت استهلاک وفرسودگی سیستم می گردند.بااین حال دربهترین شرایط نیزباگذشت زمان تحت تاثیرعوامل محیطی و تنشهای بهره برداری سیستم پیروفرسوده می گردند.بااعمال روشهای پیشگیرانه امکان به تعویق انداختن علائم پیری و فرسودگی سیستم مهیا بوده با تداوم سلامت سیستم مقاومت دستگاه درمقابل تنشها و خطاهای مخرب شبکه حفظ می گردد.ترانسفورماتورهای۲۰kV درشبکه های توزیع ازاهمیت خاص خودبرخوردارند.ا