سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس بین المللی استراتژیها و تکنیکهای حل مسئله

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

منوچهر محمدیان – رئیس واحدCA شرکت پتروشیمی کیمیا بندر امام
عزیزاله ضیغمی – رئیس مهندسی تولید شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام

چکیده:

اهداف اصلی پروژه ۱٫ افزایش عمر مفید Availability) سل ها.۲٫ افزایش تولید کاستیک (محصول خروجی Cell Room با کاهش توقفات. ۳٫ کاهش نشتی جیوه از Cell ها که عامل آلودگی محیط زیست می باشد. ۴٫ کاهش مصرف برق Cell ها با پایین آوردن ولتاژ مصرفی Cell IH 5. کاهش زمان های تعمیرات و بهبود اثر بخشی تیم تعمیرات این پروژه با ایجاد سیستم های جمع آوری اطلاعات در مورد عمل کاهش تولید، محل های نشتی Cell ها و عوامل فرایندی و تعمیراتی مؤثر بر ولتاژ Cell ها و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش های تحلیل آماری و ابزارهای کیفی مانند Regression , Partitioning علل ریشه ای ایرادات به دست آمده و اقدامات اصلاحی مرتبط، تعریف گردید. عمده ایرادات عبارتند بودند از: خرابی پمپ جیوه، خرابی ،Flow mete خرابی .Outlet Box و Sidewall پس از اجرای اقدامات اصلاحی تعریف شده برای تعدادی ازCell ها، اثر بخشی این اقدامات با استفاده از نتایج قبل و بعد ازبهبود مورد بررسی قرارگرفت و نتیجتاً سود حاصله از این پروژه بیش از ۲۰ میلیارد ریال تخمین زده شده که مربوط به کاهش هزینه های از دست رفتن تولید محصول، هزینه برق مصرفی و هزینه های تعمیراتی می باشد.