سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین محسنی – آزمایشگاه فشارقوی – دانشکده فنی دانشگاه تهران
مجید صنایع پسند – آزمایشگاه فشارقوی – دانشکده فنی دانشگاه تهران
علی نادریان – آزمایشگاه فشارقوی – دانشکده فنی دانشگاه تهران
سعید فراست – آزمایشگاه فشارقوی – دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

آزمون آلودگی مقره های فشارقوی ازدیرباز به دلیل اهمیت آلودگی در شکست الکتریکی و کاهش قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت مورد توجه بوده است . استاندارد بین المللی تدوین شده برای آزمون آلودگی مقره ها برای جریان تزریقی به مقره در زمان شکست الکتریکی حداقلی را تعیین کرده است که برای اکثر آزمایشگاههای فشارقوی تامین آن مقدور نمی باشد . در این مقاله با مروری بر پارامترهای مهم و موثر در این آزمون روشی جهت بهبود وضعیت آزمون بدون نیاز به منبع خیلی قوی ارائه شده است . در این حالت جریان خازن خروجی مدار به عنوان یک منبع مصنوعی تزریق جریان در لحظه اتصال کوتاه که باجریان منبع ورودی جمع می شود ، میتواند سطح جریان اتصال کوتاه لازم را ایجاد کند و شرایط آزمون را بهبود داده و به سمت حداقلهای استاندارد سوق
دهد . جهت کنترل اضافه ولتاژهای ماندگار و گذرا باید از راکتورهای جبرانگر استفاده کرد . شبیه سازیها که برای ترانسفورماتورهای فشار قوی کاسکاد ۳ پله با ولتاژ ۳۰۰ کیلوولت و جریان نامی خروجی ۲ آمپر منطبق با ترانسفورماتورهای آزمایشگاه فشارقوی دانشگاه تهران انجام شده، نتایج را تایید می کند .