سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حدیث بهزادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
جمشید راهب – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
الهام آقایی – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
سودابه اکبرزاده شعرباف – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی واحد ع

چکیده:

احتراق سوختهای فسیلی باعث آزاد شدن اکسید گوگرد به داخل اتمسفر شده و علاوه بر آلودگی هوا، بخش عمده ای از باران های اسیدی را سبب می شود، برای حل این مشکلات حذف میکروبی گوگرد پیشنهاد شده است. یکی از مهمترین این باکتریها سویه رودوکوکوس اریترویولیس IGTS8 می باشد که به عنوان یک سویه مدل در تحقیقات گوگرد زدایی مطرح است. در این تحقیق ژن اکسیدوردوکتاز باکتری رودوکوکوس اریترویولیس IGTS8 از داخل وکتور PTZ57OR با استفاده از آنزیم های HindIII و EcoRI به دست آمدو به داخل پلاسمید PKK233-3 که با همین آنزیم ها برش داده شده بود، وارد گردید. سپس پلاسمید حاصل به داخل سویه Ecoli ,DH5α ترانسفورم شد و بعد از تأیید صحت کلونینگ با استفاده از آنزیم های محدود الاثر بررسی برای بیان پروتئین مورد نظر آغاز گردید. در زمان های مختلف بعد از القا با IPTG (ایزوپروپیل B – تیوگالاکتوریداز) نمونه برداری انجام شد و بر روی ژل اکریل آمید ۱۲% برده شد و در این حالت یک باند مشخص در ناحیه ۸۶KD مشاهده گردید که نشان دهنده بیان ژن اکسیدوردوکتاز در داخل وکتور بیانی می باشد.