سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی قیافه داوودی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

انبارهای کنترل اتمسفر از بهترین روشهای نگهداری محصولات کشاورزی به ویژه میوه و سبزیجات حساس به فساد به شمار میروند. این تحقیق به‌منظور بررسی تأثیر غلظت های مختلف گاز در شرایط اتمسفر کنترل شده (CA) بر روی مدت زمان نگهداری و کیفیت گوجه فرنگی انجام گردید . گوجه فرنگی در شرایط رسیده سبز رنگ پس از برداشت ، درجه بندی ، شستشو و غوطه وریدر محلول ضد کپک مجاز در اتاق‌های CA با درجه حرارت ۱+۱۰درجه سانتیگراد و ۵%+۹۰ رطوبت نسبی و غلظت های گاز مختلف شامل ، ۵% اکسیژن و ۱% دی اکسید کربن ، ۵% اکسیژن و ۵/۲% دی اکسید کربن و۵% اکسیژن و ۵% دی اکسید کربن نگهداری شد . خصوصیات ظاهری و همچنین فیزیکو شیمیایی گوجه فرنگی مانند : بافت ، درصد مواد جامد محلول ، pH، اسیدیته ، درصد قند ، رنگدانه ها و شاخص رسیدگی و درصد فساد بصورت دوره‌ای تعیین وبررسی گردید . نتیجه کلی بررسی ها نشان داد که گوجه فرنگی در شرایط مناسب نگهداری با غلظت ۵% اکسیژن و ۵/۲ % دی اکسید کربن و دمای ۱+۱۰درجه سانتیگراد تا مدت ۸ هفته بصورت کاملاًتازه و ظاهر مناسب قابل نگهداری می‌باشد . در صورتی که در همین شرایط در خارج از اتاق‌های CA تنها تا چهار هفته قابل نگهداری بود . در پایان هشت هفته نگهداری در شرایط CA گوجه فرنگی در شرایط هوای آزاد و به مدت ۵ روز تا رسیدن به رنگ کاملاً قرمز و عرضه به بازار نیز شرایط خوبی از خودنشان داد . خصوصیات فیزیکو شیمیایی و حسی گوجه فرنگی رسیده پس از دوره نگهداری نیز با گوجه فرنگی تازه برداشت شده مقایسه گردید که نتایج رتبه خیلی خوب را نشان داد .