سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ریحانه احمدزاده قویدل – عضو هیات علمی گروه صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

چکیده:

با توجه به خصوصیات فیزیولوژیکی و بافت گوجه فرنگی، این محصول جزو فرآورده های فساد پذیر و با عمر ماندگاری پایین محسوب میگردد. به همین دلیل علاوه بر عمر انبار مانی کم، ضایعات این محصول نیز بسیار بالا گزارش شده است.ای تحقیق به منظور بهینه سازی شرایط نگهداری، کاهش ضایعات و حفظ خواص کیفی و ارزش تغذیه ای گوجه فرنگی صورت گرفت.انواع بسته های مورد آزمایش ، پاکتهایی از جنس پلی اتیلن با دانسیته پایین و اتمسفر تغییر یافته با نفوذ پذیری مناسب، پاکتهایی از جنس پلی پروپیلن با سوراخهای بسیار ریز۱/۰ درصد سطح کل) و پلی اتیلن با سوراخهای بزرگتر(۱% سطح کل بسته) استفاده گردید.خصوصیات فیزیکوشیمیایی محصول از قبیل رنگ پوسته، رنگدانه ها، بافت، درجه رسیدگی،میزان فساد، اسیدیته و خواص ظاهری در طول نگهداری به انضمام تغییر گازهای تنفسی در بسته در دمای ۱۹ و۱ ۱۳ در سردخانه اندازه گیری شد.از بین تیمارهای مختلف، نگهداری گوجه فرنگی در دمای۱۹ در بسته بندی با اتمسفر تغییر یافتهبا فیلمهای پلی اتیلنی مدت زمان ماندگاری محصول را تا ۴۲ روز در مقایسه با۲۱ روز در نمونه کنترل، افزایش داد. نمونه نگهداری شده در انبار از نظر خواص ارگانولپتیکی تفاوت معنی داری با نمونه تازه نداشت و ضایعات در نمون های مختلف حداکثر ۱۰-۵% گزارش گردید.