سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی شاتقی – دانشجوی کارشناسی ارشد، بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه
علیرضا صبور روح اقدم – استادیار، بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
تقی شهرابی – دانشیار، بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
حسین حسن نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد، بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه

چکیده:

پوشش نانو ذرات TiO2 به دلیل دارا بودن خواص اپتیکی، مقاومت به اکسیداسیون، خوردگی و سایش امروزه به میزان زیادی مورد توجه قرار گرفته شده است. در این پروژه پوشش نانو ذرات TiO2 بوسیله روش سل- ژل تحت فرآیند غوطه وری بر روی فولاد زنگ نزن ۳۱۶L اعمال شده است. ساختار مورفولوژی و ترکیب پوشش به وسیله SEM ,XRD و AFM مورد بررسی قرار گرفته است، همچنین خواص خوردگی پوشش در محلول۳٫۵NaCl% بویسله روشهای الکتروشیمیایی مانند پلاریزاسیون تافلی و امپدانس ارزیابی شده ایت. نکته قابل توجه همگن، یکنواخت و عاری از ترک بودن پوشش است. همچنین پوشش نانوذرات TiO2 اعمال شده روی فولاد زنگ نزن ۳۱۶L مقاومت به خوردگی را از ۱۳۲٫۱۳۵ به ۱۶۴۱۲٫۰۹۶ (KΩcm2) به میزان تقریبا ۱۲۰ برابر بهبود بخشیده است.