سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید سببی – هیات علمی دانشگاه شهید چمران ، دانشکده مهندسی ، گروه مواد
احمد ظفری – دانشجوی متالورژی صنعتی – دانشگاه شهید چمران، دانشکده مهندسی گروه مو
خلیل رنجبر – هیات علمی دانشگاه شهید چمران، دانشکده مهندسی ، گروه مواد

چکیده:

پوشش های پلیمری چندلایه دسته جدیدی از پوشش های آلی می باشند که در آن پلیمرهای بارداری شده برروی فلز بصورت یک مدل تناوبی ایجاد می گردند. ساخت این پوشش های نانولایه که ترکیبی از پلی الکترولیت های آنیونی و کاتیونی هستند، منجر به افزایش مقاومت به خوردگی فولادهای زنگ نزن می گردد. در این تحقیق پوشش های پلیمری شامل پلیمرهای رسانای پلی استیرن سولفونات (PSS) بعنوان پلی آنیون و دیالی دی متیل آمونیوم کلراید (PDDA) بعنوان پلی کاتیون می باشد که به روش لایه به لایه برروی سطح فولاد زنگ نزن ایجاد گردیده اند. برای بررسی مورفولوژی پوشش از میکروسکوپ الکترونی استفاده گردید. همچنین به منظور بررسی اثر پوشش بر فرایند خوردگی با استفاده از روش پولاریزاسیون پارامترهایی نظیر نرخ خوردگی، پتانسیل خوردگی، و مقاومت پولاریزاسیون نمونه های پوشش داده شده، تعیین و با فولادهای بدون پوشش مقایسه گردیده اند. نتایج نشان داد که میزان نرخ خوردگی فولاد زنگ نزن با اعمال پوشش و همچنین با افزایش ضخامت پوشش پلیمری کاهش می یابد.