سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهیار عربانی – استادیار گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه گیلان
اکبر خداپرست حقی – دانشیار گروه نساجی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه گیلان
محمد میرعبدالعظیمی – دانشجوی کارشناسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه گیلان
مجتبی حقگو – دانشجوی کارشناسی راشد عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه گیلان

چکیده:

پدیده خستگی یکی از مباحث مهم در زمینه طراحی و اجرای روسازی راهها و فرودگاه ها می باشد. صدماتی که در اثر خستگی به روسازی راهها وارد میشود، سبب گردیده که همه ساله بخش عظیمی از بودجه کشورهای مختلف صرف مرمت و بازسازی روسازی راهها گردد. بنابراین شناخت مشخصات خستگی و پارامترهای مربوط به آن و ایجاد راهکارهایی جهت کاهش اثرات مخرب آن در چند دهه اخیر مورد توجه محققین بسیاری بوده است. در این پژوهش جهت افزایش مقاومت مخلوط های آسفالتی در برابر خستگی از شبکه نخ تایر استفاه شده است. برای بررسی خصوصیات دینامیکی، نمونه های مختلفی به صورت مسلح و غیر مسلح ساخته شده و با استفاه از دستگاه آزمایش ناتینگهام (NAT) تحت آزمایش های کشش غیر مستقیم و خستگی قرار داده شده اند. ارزیابی ومقایسه نتایج نمونه های آسفالتی غیر مسلح با نمونه هایی که با نخ تایر ضایعاتی مسلح شده اند. بیانگر افزایش قابل توجه مدول سختی و مقاومت در برابر خستگی در نمونه های مسلح شده میباشد.