سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر صابری – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی، مدیر دفتر فنی کارگاه سیاه بیشه

چکیده:

در پروژه های سدسازی تمامی بارهای وارده بر بدنه سد، بررسی و در طراحی اعمال می گردد، سپس سد بر مبنای آن احداث می گردد. قبل از ساخت و حتی در حین عملیات ساختمانی یک سد می توان با تغییراتی در طرح و اجرا نسبت به مقاوم سازی کانل آن اقدام نمود، و لیکن اگر پس از احداث و آبگیری پاسخهای ابزار دقیق حکایت از عدم مقاومت کافی سد در مقابل بارهای استاتیکی و دینامیکی نماید، چه باید کرد؟ در این مقاله به یکی ازز روشهای مقاوم سازی سدهای بتنی قوسی ساخته شده اشاره می گردد که درآن بدون نیاز به خالی کردن مخزن با تزریق در پی و جناحین دره محل احداث، مقاومت بدنه نسبت به بار زلزله افزایش می یابد.