سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباس آقاجانی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان(مربی)

چکیده:

یکی از مشکلات متداول و رایج پمپ های مکش آب دریا در سکوهای دریایی، مشکل خوردگی، سایش و کاویتاسیون درپره های پمپ و casing آنها می باشد. این موضوع یکی از مهمترین مشکلات موجود در پمپ های مکش آب سکوی سلمان بوده است. در حوزه های غیر فعال نفتی، استخراج نفت از طریق تزریق آب دریا به چاه های نفت انجام می شود.یکی از مهمترین حوزه های نفتی ایران در خلیج فارس، حوزه نفتی سلمان می باشد. این منطقه بین ایران و برخی ازکشورهای عربی مشترک می باشد و بنابر این میزان و سرعت برداشت نفت از آن از لحاظ ملی و اقتصادی دارای اهمیت می باشد. در این مقاله روشهای جلوگیری از مشکل فوق الذکر اشاره خواهد شد. شایان ذکر است این روشها با موفقیت کامل در پمپ های سکوی سلمان اجرا شده است.