سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مهندسی HSE و سومین همایش ملی دانشجویی مهندسی بازرسی فنی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهمن بهزادی – سرپرست گروه فرآیند واحد کلر آلکالی مجتمع پتروشیمی بندر امام ماهشهرپتروشیمی بندرامام شرکت کیمیا مهندسی فرایند

چکیده:

واحدکلرآلکالی مجتمع پتروشیمی بندرامام بزرگترین واحدکلرآلکالی کشور میباشد که ظرفیت تولید سالانه آن ۲۵۰۰۰۰ تن سودسوزآور براساس ۱۰۰درصد خالص و ۲۲۰۰۰۰تن گازکلرو۷۰۰۰تن گاز هیدروژن ازتولیدات این واحدعظیم بشمارمیروند فرایند تولیددراین واحددارای ۶۰ سل الکترولیزمیباشد یکی ازمشکلات مهم دراین واحدمسئله اتلاف جیوه و الودگی محیط زیست به این فلزبسیارخطرناک است درطراح افزایش موجودی جیوه که بصورت ازمایشی برروی یک سل به اجرا درامد زمان توقف سل ازهرهفته یکبار به پیش از۸۰روز افزایش یافت که تاثیرشگرفی برمصرف جیوه افزایش تولید و مصرف برق بجاگذاشت بطوریکه قبل ازاجرای این طرح هرهفته مقدار حداقل ۱۰ مترمکعب آب الودگی ناشی ازشستشوی سل ازسیستم خارج می شد که بخش زیادی ازالودگی جیوه را شامل میشد بنابراین با اجرای کامل این طرح برروی تمام سلها پیش بینی میگردد مقدارتولید بیش از۱۰ درصد ومقداراتلاف جیوه بیش از۴۰درصد کاهش یابد