سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی رجبی مشهدی – شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان، ایران
بهمن معینی افشاری – شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان، ایران
ناصر قربان پناه – شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان، ایران
محمدحسین اوبری دخت – شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان، ایران

چکیده:

واحدهای گازی GE-F9 قابلیت بهره برداری نازلهای سوخت طوری طراحی شده اند که می توان بطور جداگانه و یا ترکیبی از هر دو نوع سوخت گاز و گازوئیل استفاده نمود . بدین منظور سیستم ها و تجهیزات متعددی بکار گرفته شده اند تا در برخی از موارد اضطراری نظیر افت فشار گاز، امکان تعویض سوخت از گاز به مایع وجود داشته باشد . با توجه به آنکه این واحدهای نیروگاهی بطور دائم با سوخت گاز که سوخت اصلی نیروگاه است، بهره برداری می شوند، تعویض سوخت واحدها به مایع از کارایی مطلوبی برخودار نبوده و گاهی منجر به خروج اضطراری و یا توقف عادی واحدها خواهد شد . در این مقاله ضمن شناسائی دلایل عدم موفقیت عملیات تعویض سوخت واحدها از سوخت گاز به مایع و بررسی تأثیرات آن، چند راهکار کاربردی کوتاه مدت و بلندمدت که مبتنی بر تعویض سوخت دوره ای واحد و فیلتراسیون مناسب و رفع نقص از سیستم هیدرولیک است، پیشنهاد شده که سبب افزایش میزان آمادگی تعویض سوخت این واحدها شده است .