سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اشرفی زاده – عضو هیئت علمی دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
غلامرضا قادراحمدی – شرکت یخچال سازی لرسان، خرم آباد

چکیده:

اثر متغیرهای میدانی بر نرخ انتقال گرما (q) و نقطه سوزش یک گرمکن استوانه ای (qmex) در جوشش هسته ای استخری مورد مطالعه تجربی قرار گرفته است. بدین منظور دستگاهی طراحی و ساخته شده است که د ران، یک گرمکن استوانه ای مسی، مایع فرئون ۱۱ را تحت شرایط دلخواه می جوشانند. بر اساس آزمایشات انجام شده، تغییر وضعیت گرمکن استفاده از انرژی جنبشی حبابها و پراکنده کردن ذرات جامد در میدان که روشهایی بدون مصرف انرژی خارجی محسوب می شوند، ضریب انتقال گرما را افزایش می دهند. چگونگی بهبود ضریب انتقال گرما مورد بحث قرار گرفته و رابطه ای تجربی برای پیش بینی ضریب انتقال گرما از گرمکن در حالت قائم (h90) با داشتن یک ضریب در حالت افقی (h0) ارائه شده است.