سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اصغر کشتکار – دانشکده برق دانشگاه تبریز
حجت بهروز خانیکی – مرکز تحقیقات عالی الکترونیک

چکیده:

با توجه به اینکه نیروی جلو برنده آرمیچر اساسا توسط توزیع جریان روی ریل و آرمیچر تعیین می شود می توان با ایجاد شکاف در پشت آرمیچر ناحیه با جریان متراکم را زیاد کرد . این امر باعث افزایش نیروی وارد بر آرمیچر خواهد شد . در این مقاله ضمن شبیه سازی سه بعدی تفنگ ریلی با استفاده از روش المان محدود اثر شکاف در توزیع جریان ، توزیع میدان و نیروی جلو برنده مورد بررسی قرار گرفته است . اثر عرض شکاف و عمق آن در حالتهای مختلف بدست آمده و نتایج با یکدیگر مقایسه شده است .