سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمیدرضا رهنما – شرکت صنایع اپتیک اصفهان
حسین زابلیان – شرکت صنایع اپتیک اصفهان
محسن غلامعلیان – شرکت صنایع اپتیک اصفهان

چکیده:

پوششهای لایه نازک نقره ازمتداول ترین پوششها برای ساخت آینه درناحیه دیدگانی هستند با توجه به چسبندگی ضعیف لایه نقره به سطح شیشه دراین پژوهش سعی شده برای بهبود چسبندگی نقره به شیشه ازلایه واسط اینگونل به ضخامت چند نانومتر استفاده شود ویژگی های طیقی انها مورد بررسی قرارگیرد این ماده به روش تبخیر فیزیکی درخلاء وبا استفاده ازتفنگ الکترونی لایه نشانی گردید همچنین تاثیر حضور ویا عدم حضور اکسیژن درحین لایه نشانی اینکول برخواص طیفی وچسبندگی لایه نقره مورد بررسی قرارگرفت نتایج آزمونهای طیف چسبندگی انجام شده برروی این نمونه ها نیزارائه شده است .