سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فریبرز جباری – شرکت سهامی باتری سازی نیرو ایران

چکیده:

در این مقاله با اشاره به سهم %۴ هزینه های انرژی از کل هزینه های شرکت باتری سازی نیرو به ضرورت صرفه جویی و بهینه سازی در مصرف انرژی و اهمیت آن از د یدگاه کاهش قیمت تمام شده محصول و کاهش آلودگی هوا اشاره شده است .
اقدامات انجام شده در این شرکت در دو بعد کمی و کیفی دسته بندی می شود که بعد کمی شامل انرژی الکـتریکی، انـرژی فسیلی ( گازطبیعی، گازوئیل، گازمایع و …) آب و هـوای فشـرده و بعـد کیفـی شـامـل مستندسازی و آگاه سازی پرسنل می باشد . کل اقدامـات و پـروژه هـای مـدیـریت انـرژی این شـرکت به سه دسـته بی هـزینه، کم هـزینه و پرهزینه تقسیم بندی شده است که در مورد هر کدام اقدامات عملی صورت گرفته، در دست انجام، آتی و تحلیل شاخص های انرژی مورد نظر توضیح داده شده است