سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

هاشم مرتضوی – برق منطقه ای خراسان
مصطفی عیدیانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

چکیده:

حفاظت دیفرانسیل یکی از مهمترین حفاظت های یک ترانسفورماتور قدرت، می باشد. تاکنون از تکنیک های متفاوتی برای اعمال حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور قدرت استفاده شده است . مهمترین تک نیک استفاده شده در عملبرای اعمال حفاظت دیفرانسیل استفاده از روش بازدارنده هارمونیکی برای تشخیص شرایط جریان هجومی، فوق تحریک شدن ترانسفورماتور و … می باشد که از شاخص هارمونیک های جریان تفاضلی برای تصمیم گیری درخصوص موارد فوق الذکر استفاده می نماید . آلود ه شدن سیستم قدرت به اعوجاج های هارمونیکی سبب کاهش کارآیی و عملکرد نادرست حفاظت فوق ( مخصوصا در روش بازدارنده هارمونیکی ) می شود . در این مقاله مشکلحفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور در شبکه های آلوده به هارمونیک را با بهینه سازی تکنیک حفاظت دیفرانسیل مبتنی بر رو ش بازدارنده شاری با استفاده از شبکه های عصبی بر طرف نموده و نشان داده می شود استفاده از تکنیک بازدارنده شاری بهبود قابل ملاحظه ای در عملکرد حفاظت دیفرانسیل در اکثر شرایط کاری ترانسفورماتور ایجاد می نماید