سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احمدرضا اخوان صراف – عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه شیخ بهایی اصفهان
مریم نیلفروش زاده – کارشناس مدیریت صنعتی

چکیده:

مدیریت زنجیره تامین و ارزیابی عملکرد آن امروزه به موضوعی پراهمیت برایبسیاری از شرکت ها تبدیل شده و به این دلیل اصول و ابزارهای زیادی برای مدیریت موفقیت آمیز عملکرد زنجیره تامین ایجاد شده اند. برای مثال، نظریه ناب به این موضوع از جنبه حذف ضایعات و افزایش مقدار و سرعت جریان می پردازد و نظریه شش سیگما این مسئله را با کاهش میزان تغییر در فرآیند های زنجیره تامین حل می کند.
در این مقاله، مدیریت عملکرد زنجیره تامین بررسی شده و با ترکیب اصول و ابزارهای نظریه های ناب و شش سیگما، مدلی برای بهبود بهره وری آن ایجاد می شود. هدف این مدل کمک و راهنمائی به گروه های پروژه و اجزای فرآیند در امر تحلیل، بهبود و ارزیابی عملکرد عملیاتی زنجیره تامین می باشد. برای این منظور جزئیات فعالیت ها و ابزارهای مفید در هر مرحله مورد بررسی قرار می گیرند و منافع حاصل از بکارگیری مدل نیز بیان می شود.