سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمد بابااکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدجعفر ملکوتی – استاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

بهبود کارایی زراعی و بازیافت نیتر وژن از دیدگاه اقتصادی و زیست محیطی یکی از مهمترین چالش های سیستم های مدیریتی زراعی و از مسایل مهم کشاورزی پایدار در جهان است . در اکثر کشورهای جهان درصد بازیافت کود های نیتروژنه برای غلات به طور میانگین حدود ٣٣ درصد گزارش شده است . این رقم در ایران به دلایل متعددی از جمله عدم دقت در انتخاب نوع، مقدار و زمان مصرف کود پایین می باشد.