سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عباسعلی حیدری – دانشگاه یزد ، مجتمع فنی مهندسی ، دانشکده برق
کیوان فرورقی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی مهندسی ، بخش برق

چکیده:

استفاده از شکافهای مورب در دیواره باریک موجبر مستطیلی برای ساخت آنتن های آرایه ای بسیار متداول است . طول تشدید این شکافها معمولا بیش از پهنای دیواره باریک موجبر است و شکاف به دیواره های پهن موجبر نیز امتداد می یابد . این موضوع ساخت آرایه هایی از این شکافها را مشکل ساخته و عملکرد آنتن نیز تنزل می یابد . برای رفع این مشکل اخیرا از شکافهای غیر تشدید در ساخت آرایه ها استفاده شده است اما به دلیل کوچک بودن کنداکتانس این شکافها ، کابرد آنها به آرایه های خیلی بزرگ محدود می شود . در این مقاله مشخصات این نوع شکافها که بوسیله دی الکتریک پر شده اند محاسبه شده است .نتایج عددی نشان می دهد پر نمودن شکاف بوسیله دی الکتریک ، کنداکتانس شکاف را به شدت افزایش داده و حتی شکاف می تواند در فرکانس مورد نظر به حالت تشدید در آید . مقدار کنداکتانس به ضریب دی الکتریک عایق پر کننده شکاف بستگی دارد . نتایج حاصل توافق خوبی با نتایج بدست آمده بوسیله نرم افزار HP-HFSS دارد .