سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی اکبر صدری – دانشگاه تربیت مدرس دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
سعید جلیلی –

چکیده:

کمیته های دسته بندی در دسته بندی خودکار اسناد، کارایی بهتری نسبت به سایر روش ها از خود نشان داده اند. در این تحقیق، یک روش جدید در ایجاد کمیته های دسته بندی بر مبنای کمیته های bagging ارائه شده است. بر اساس روش پیشنهادی، ابتدا مجموعه اسناد آموزش با یک روش خوشه بندی به چند خوشه، بر اساس مشابهت یا عدم مشابهت کلاس های اسناد آموزشی، تقسیم می شود و سپس از روی هر خوشه از اسناد، یک دسته بند آموزش داده شده و به عنوان عضو کمیته قرار داده می شود (روش یادگیری اعضای کمیته یکسان است). در ارزیابی روش ارائه شده مشخص شد که افزایش کارایی بر مبنای معیار دقت و معیار بازخوانی در کمیته بیزین ساده، بیشتر از سایر کمیته ها بوده و به ترتیب ۱۲ درصد و ۵/۱ درصد می باشد.